Tagasi

 

In memoriam

Jüri Papstel

13.02.1940 – 2.10.2004

 

2.oktoobril lahkus parimas meheeas manalateele masinaehituse instituudi professor, tootmistehnika õppetooli juhataja, mehaanikateaduskonna dekaan Jüri Papstel. Ootamatu järsk lõpp katkestas halastamatult vara teguderohke pingelise elutee.

Esmaspäeva hommikul, kui asusime oma traditsioonilisele koosolekule, oli küünal Jüri Papsteli pildiga kurb tõde; kuid mõistus tõrkus uskumast, et juhtunud on see kõige halvem. Oli ta ju nii elurõõmus, energiline, suuteline võtma enda kanda väga palju.

Jüri Papsteli elutee sai alguse Tallinnas. Õppis ta Virumaal Püssi 7-klassilises koolis ja Ahtme Keskkoolis. Alates 1958. aastast, kui algasid õpingud Tallinna Polütehnilises Instituudis, oli J. Papsteli elu ja tegevus seotud TPI/TTÜga, kuhu ta suunati ka tööle pärast lõpetamist 1963. a.

Kandidaadikraadi kaitses ta Moskva Mäeakadeemias 1968. a. Sellele järgnes enesetäiendamine Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis, Trondheimi Tehnikaülikoolis, Berliini Tehnikaülikoolis.

1992 valiti Jüri Papstel professori ametikohale.

TTÜs töötas J. Papstel suurema osa ajast vastutusrikastel kohtadel: 1987-1992 masinaehitustehnoloogia kateedri juhataja, 1992-2000 masinaehituse instituudi direktori, alates 2000. aastast mehaanikateaduskonna dekaanina, ülikooli nõukogu liikmena.

Suur oli J. Papsteli osa instituudi teadustöös: teadustöö põhiteema vastutava täitja, paljude rahvusvaheliste lepingute ja projektide juhi ja koordinaatorina.

J. Papstel oli rahvusvahelise kraadiõppe programmi BALTECH - “Tööstustehnika ja juhtimine” - käivitaja ja suunajuhendaja. J. Papstelit hinnati konkurentsivõimelise tootearenduse spetsialistina, tema juhendamisel on Tehnikaülikoolist tuule tiibadesse saanud kümned magistrandid ja üks tehnikateaduste doktor.

Õppe- ja teadustöö kõrval tegutses Jüri Papstel ka inseneride ühendustes ja sekkus oma kirjutistega Eesti haridussüsteemi arendamise üle peetavasse diskussiooni.

Kõigi tööde ja tegemiste kõrvalt jätkus tal aega tegelda peotantsu ja spordiga, osaleda seltskondlikel üritustel, kus ta äratas tähelepanu oma sirge rühi ja elegantsiga.

Üliõpilased, sõbrad ja kolleegid mäletavad Jüri Papstelit kui sõbralikku, alati abivalmis inimest.

 

Kolleegid masinaehituse instituudist

 

Prof Jüri Papsteliga jäeti hüvasti TTÜ aulas reedel, 8. oktoobril.