Tagasi

ROBOTEX 2003

 

Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja IT Kolledži korraldatud kolmas robotivõistlus toimus 21. novembril TTÜ aulas. Robotexi eesmärgiks on anda tudengitele praktilisi kogemusi mehatroonika süsteemide ehitamisel, meeskonnatöös ja interdistsiplinaarsetes projektides, aga ka tehnikaerialade propageerimine.

Võistkondades võisid osaleda kõik tudengid, kellel on teadmisi mehaanikas, mikroprotsessortehnikas või programmeerimises. Võistkonnad komplekteeriti nii, et neist igaühes oleks roboti ehitamiseks vajalik kompetents.

Esimene Robotex leidis aset aastal 2001, siis võistlesid omavahel ainult TTÜ ja Tartu Ülikool. Nüüdseks on võistlejate ring laienenud ka piiri taha, lisaks TTÜ, TÜ ja IT Kolledžile asus seekord võistlustulle ka Põhjamaade suurima Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli võistkond.

Päev koosnes kahest osast: teoreetilises osas jagati teadmisi, kuidas ehitada robotit, mis on rakumootorid jne. Praktilises osas aga võistlesid robotid omavahel. Selle aasta robotivõistluse ülesandeks oli iseehitatud roboti abil läbida väljakule ehitatud labürint ja ohutustada labürindis asuvad miinid. Võitis see, kes ettenähtud ajaga (10 min) suutis eha ohutuks võimalikult palju miine. Üritusest toimus ka reaalajas internetiülekanne aadressil.

 

Robotex 2003 tulemused

 

I koht

Valdur Kaldvee, IT Kolledž

II koht

võistkond Lõgismadu: Janno Viskus, Indrek Luuk, Kaspar Kartanas

III koht

võistkond Skorpion: Lauri Ehrenpreis, Peeter Paist, Marko Sverdlik

IV auhinnaline koht

võistkond Närsynt: Marie Lassborn, Per Nilsson, Mattias Angström

 

Robotex 2004 ülesandeks on ehitada robot, mis leiab etteantud mõõtmetega võistlusplatsil üles objektid ja pöörab need ringi (peapealt jalgadele). Võidab robot, millel on võistlusaja (10 min) lõpuks võistlusplatsil kõige enam objekte õiget pidi.

 

M&M