Eduard Schults 70

 

7. jaanuaril tähistas oma 70. sünnipäeva Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Eduard Schults. Sündinud on ta 1932.aastal Leningradis. Juubilar lõpetas kiitusega Tallinna Elektromehaanika Tehnikumi raadiotehnika erialal 1950. aastal. Õpingud jätkusid Leningradi Bontš-Brujevitši-nimelises Elektrotehnika Sideinstituudis, mille ta 1956. aastal raadioside ja raadiolevi erialal kiitusega lõpetas. Tehnikakandidaadi kraadi väitles ta 1963. a ja dotsendi teadusliku kutse sai 1970; 1981-1986 oli raadiotehnika kateedri juhataja. Aastatel 1995-2000 oli juubilar TTÜ professor, juhatades nii raadio- ja sidetehnika instituuti (1996-2000) kui telekommunikatsiooni õppetooli.

Eduard Schults on töötanud tehniku ja insenerina raadioringhäälingu Tallinna saatejaamas, Tallinna televisioonikeskuses, raadioreleeliinil nr 3 ja teaduslikul tööl aastail 1963-1965 Elektrotehnika TU instituudis. TPIs alustas tööd 1965. aastast, algul automaatika kateedris ning hiljem raadiotehnika kateedris selle loomisest 1966.aastal vanemõpetaja ja dotsendina. Ta luges impulsi- ja televisioonitehnika kursusi, juhendas õppe-uurimistöid, diplomiprojekteerimist jm. Teaduslik uurimistöö on põhiliselt seotud optiliste ja televisioonimeetodite kasutamisega impulss-signaalide registreerimiseks ning analüüsiks.

Juubilarile meeldib kõrgusi vallutada nii otseses kui kaudses mõttes. Alpinistide grupis vallutas ta 1960. aastal Pamiiris nimetu kuplikujulise igilumise mäe, mida tänapäeval tunneme Estonia mäetipuna (6211 meetrit). Veel vaid mõned märksõnad: Eesti volitatud insener, Eesti Elektroonikaühingu juhatuse liige, Eesti Teadlaste Liidu liige, NL auradist; olnud TTÜ akadeemilise kohtu liige, TTÜ nõukogu liige, Ringhäälingunõukogu liige. Osanik Orjaku küla Sireli talus Hiiumaal jne.

Juubilar on õnnelikus abielus, hea isa tütar Kristiinale ja poeg Margusele ning vanaisana eriti uhke kaksikvendade Randmäri ja Oliveri üle.

Õnnitleme juubilari tähtpäeval ning soovime jätkuvat edu, optimismi ja tugevat tervist!

Kolleegid raadio- ja sidetehnika instituudist.