Tempus edax

Ablas aeg

 

Ferdinand Petersen – 115

 

Eesti Vabariigi 84. aastapäeval väärib meenutamist, et meie alma materi asutajaid 1918. a – Ferdinand Petersen – aitas rajada teed Eesti Vabariigi loomisele ja kindlustamisele.

Ferdinand Petersen sündis 115 aastat tagasi, 13. märtsil 1887 metsavahi talus Kõrvemaal. Petrogradi PI diplomiga hüdrotehnika insener F. Petersen oli 1917–18 Eesti Maavalitsuse tehnikaosakonna juhataja. Eesti Vabariigi väljakuulutamise päeval, 24. veebruaril nimetati “Iseseisvusmanifesti” sõnastamisel osalenud  F. Petersen Ajutise Valitsuse teedeministriks. Temale langes ka au kirjutada alla Eesti esimesele välislepingule (19. novembril 1918 Riias) võimu  ja varade ülevõtmise kohta Saksa riigilt. Jaanuarist märtsini 1919 võitles ta Vabadussõjas Lõuna-Eesti rindel. Hiljem oli F. Petersen Asutava Kogu liige, maaseaduse koostajaid ning maareformi korraldaja. Eemaldunud poliitilisest elust, pühendus ta oma talu, kohaliku elektrijaama, villavabriku ja saeveski rajamisele ning töötas eraviisilise tehnikaeksperdina. Avalikus elus jätkas mõjukat tegevust inseneriorganisatsioonides ja insenerihariduse  edendamise huvides, oli Eesti Tehnilise Järelevalve Seltsi juhatuse esimees jne.

Aastail 1918–23 oli F. Petersen seotud Tallinna Tehnikumiga (TT), olles Eesti Tehnika Seltsis insenerikoolile õppekavade koostamise komisjoni esimees, TT hoolekogu esimees, hüdrotehnikaosakonna juhataja ja õppejõud.  1930. aastail tegutses TTle ülikooli õiguste saavutamise nimel.

Pagulasena Saksamaal ja USAs töötas vesiehitiste ja –jõujaamade projekteerimise büroodes, oli eestlastest insenere ühendava Tehnika Koondise asutaja ja esimees.

Ferdinand Petersen (a-ni 1938 Peterson) suri 18.veebruaril 1979.a. Põhja-Carolinas.

Tema üks poegadest –  matemaatik Ivar-Heldur Petersen on TTÜ  Küberneetika Instituudi mehaanika ja rakendusmatemaaika osakonna peateadur.

 

Imbi Kaasik

 

Ferdinand Petersen (paremalt teine), Ottomar Maddison ja Egon Leppik (paremalt esimene) ning kaks väliskülalist Tallinna Tehnikumi tugevuslaboris 1933.a.