Vivat

 

Rein–Karl Loide 60

 

Matemaatika-füüsikateaduskonna dekaan, professor Rein-Karl Loide, saab 20. märtsil 60-aastaseks. Sellel – hommikumaa kalendrit silmas pidades – ülimalt olulisel tähtpäeval on paslik veidi ajas tagasi vaadata.

R.-K. Loide sündis ning kasvas meheks Tallinnas. 1960. aastal, peale Reaalkooli lõpetamist, tuli andekal ja mitmekülgsete võimete ning huvidega noorel mehel valida, kas jätkata õpinguid mõnevõrra kiiremat edu tõotavas klarnetimängus või suhteliselt pikaajalist vaimset pingutust nõudvas (kuid põnevas) füüsikas. Esialgu võitiski kodule lähem Tallinna Muusikakool ja ooperiteatri orkester, kuid juba 1962. aastal sai Rein-Karl Loidest Tartu Ülikooli füüsikaosakonna üliõpilane ning huvi füüsika ja eelkõige teoreetilise füüsika vastu ei ole enam vähenenud, vaid pigem kasvanud ja konkretiseerunud.

Peale ülikooli kiitusega lõpetamist 1967. aasta detsembris, jätkas ta õpinguid aspirantuuris. Need õpingud venisid küll ettearvatust poole pikemaks, sest vahepeal vajas Nõukogude Armee haritud mehe abi ladude valvamisel ja kraavide kaevamisel (tõsi, hiljem ka garnisoni orkestris), kuid 1973. aasta kevadeks sai väitekiri “Kõrgema spinniga relativistliku teooria mõningad aspektid” füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi vääriliselt kaitstud ja VAKi poolt üllatavalt kiiresti kinnitatud.

Alates 1975. aastast töötab R.-K. Loide Tallinna Tehnikaülikoolis. 1982. aastal valiti ta füüsikakateedri juhatajaks ja vaatamata suurele õppe- ja ühiskondliku töö koormusele valmis 1989. aastal doktoriväitekiri: “Suvalise spinniga väljade ja superväljade relativistlikud lainevõrrandid”. Töö leidis nii kodu- kui välismaiste spetsialistide üksmeelse heakskiidu ning 1990. aastal omistas NL Kõrgem Atestatsioonikomisjon R.-K. Loidele füüsika-matemaatikadoktori kraadi ja professori kutse füüsika erialal.

Järjekindla töömehena ja oma eriala patrioodina saavutas R.-K. Loide ka selle, et täitus Tehnikaülikooli füüsikute aastakümnetepikkune soov alustada “oma”, s.o rakendusfüüsika kallakuga inseneride ettevalmistamist TTÜs ja 1991. aastal toimuski esimene vastuvõtt “Tehnilise füüsika” valdkonda. Tänaseks on esimesed sellel erialal alustanutest jõudnud Tallinna Tehnikaülikooli teadusdoktori kraadini ja rahvusvaheline atesteerimiskomisjon hindas ettevalmistust “Tehnilise füüsika” eriala kõigil kolmel tasemel heaks.

Eelöeldut arvestades on loomulik, et 1994. aastal valiti professor R.-K. Loide matemaatika-füüsikateaduskonna dekaaniks ning teadus- ja arendustegevus (viimasel aastal ka õppetegevus) on tema juhtimisel sujunud ladusalt.

Rein-Karl Loide järjekindlus ja suur töövõime viivad alati selleni, et valdkonnas, mille vastu ta huvi on hakanud tundma, saavutab ta juhtpositsiooni nii teadmiste ja oskuste sügavuse kui ka laiahaardelisuse ja seoste  nägemise osas. Seetõttu on paratamatu, et orkestrites, kus ta mänginud on, antakse talle peagi solisti vastutusrikas roll; kollektiivides ja seltsides, mille töös ta osaleb, valitakse ta juhatajaks või vähemalt juhatuse liikmeks. Nii oli Rein-Karl Loide Eesti Füüsika Seltsi asutamise initsiaatoriks ja juhatuse liikmeks. Ta on aastaid juhtinud vabariigi filatelistide tegemisi, on kaitseministeeriumi sõjalise hariduse ja teaduse töögrupi liige, Eesti TA Toimestiste füüsika-matemaatika seeria toimetuskolleegiumi liige, haridusministeeriumi füüsika ainekomisjoni liige jne jne.

Märkimisväärne on tähtpäevalise viljakus oma teadmiste edasiandmisel. Füüsika-alaste artiklite ja konspektide kõrval on R.-K. Loide sulest ilmunud ka artiklid ja ülevaated postmarkide ajaloost ja kogumisest, õhkrelvade tüüpidest, naaberriikide haridussüsteemidest jne. Tema kaasabil on ilmunud sõnaraamatuid ja teatmeteoseid. Aga eelkõige on R.-K. Loide võrratu lektor. Tema selget käekirja ja loogilist esitust kadestavad kolleegid ja imetlevad üliõpilased.

Jõudu ja tervist jätkamiseks! Palju õnne sünnipäevaks!

 

Kolleegid füüsikainstituudist.