In memoriam

Dr Eugen Ruusi mälestuseks

Dr Eugen Ruus

10. augustil 2000.a. lahkus elavate hulgast ülempreester dr Eugen Ruus - Põhja Ameerikas tuntud eesti teadlane, Briti Columbia Ülikooli professor, kohaliku eestluse ja muusikaharrastuse edendaja.

Dr Eugen Ruus sündis Vändras 19. augustil 1917 kooliõpetaja ja preestri perekonnas. Kooliteed alustaski ta Vändras, 1941 lõpetas diplomeeritud ehitusinsenerina Tallinna Tehnikaülikooli. Kohe kutsuti ta sama õppeasutuse juurde ka hüdraulika ja veemajanduse alaseid loenguid lugema. Sõja ajal põgenes ta Soome, kus töötas maa-alust lennukitehast projekteeriva insenerina. Soomest siirdus ta edasi Rootsi, kus töötas sadamate ja jõujaamade projekteerimisel.

1950. aastal asus Eugen Ruus koos perekonnaga elama Kanadasse, kus ta töötas Briti Columbia suurte jõujaamade projekteerimisel. 1956 tuli ta ajutiselt Euroopasse, et teha doktoritöö Karlsruhe Ülikoolis. Hilisem elutee oli seotud Kanadaga.

Dr Ruus on projekteerinud ja jälginud oma projektide elluviimist teisteski riikides (USA, Türgi, Argentiina, India). Maailma ühe tuntuima aatomijaamade vesijahutussüsteemide ja veetammide-paisude asjatundjana projekteeris ta palju ehitisi ning tegi teiste inseneride poolt teostatud projektide insener-tehnilisi analüüse. Dr Ruusi sulest on ilmunud arvukaid teadustöid, need koondas ta oma 1998. aastal ilmunud monograafiasse.

Vancouveris elades täitis Eugen Ruus ka kreeka õigeusu vaimuliku ülesandeid. Luterlastega jagatud Vancouveri eesti kirikus ristis, laulatas ja mattis ta õigeusklikke eestlasi nii Kanadas kui ka Austraalias. Ta pälvis õigeusu kiriku ülempreestri nimetuse 1971. aastal. Viimastel aastatel pühendas Eugen Ruus palju tähelepanu nii Tallinna Tehnikaülikooli (1992-95) kui ka Eesti Apostliku Õigeusu Tallinna ja Vändra koguduse abistamisele. E.Ruusi tundsid Eestis hästi tema ülikooli- ja korporatsiooni Raimla kaaslased ja Vändra elanike vanem generatsioon.

Maikuu 26. päeval jõudis Eugen Ruusi põrm kodumaale. Jjumalateenistus toimus Tallinna Issandamuutmise Kirikus, mille järel tema kolm Kanadast Eestisse saabunud last viisid isa põrmu urniga perekonna hauaplatsile Vändra kalmistul.