Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamat

Detsembris 1998 ilmus Eesti Entsüklopeediakirjastuse väljaandel keemianomenklatuuri ja -terminoloogia komisjoni (koosseisus Hergi Karik, Tiiu Erelt, Helvi Hödrejärv, Jüri Kann, Ülo Lille, Valdek Mikkal, Leevi Mölder, Vello Past, Tõnis Pehk, Maie Raukas, Lembi Tamm, Toomas Tenno, Heiki Timotheus, Ants Tuulmets) koostatud 704-leheküljeline "Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamat".

See sisaldab umbes 9000 terminit anorgaanilise, analüütilise, füüsikalise, kolloid- ja orgaanilise keemia vallast, esindatud on ka keemiatehnika- ning keskkonna-, toiduaine- ja biokeemia-alased mõisted. Omaette osas avatakse pms teaduskirjanduses, aga ka ajakirjanduses jm kasutatavate akronüümide ja lühendite (umbes 3000) sisu. Sõnaraamatust leiab ka uue IUPAC-i nomenklatuurieeskirja ja tabeleina Euroopa Liidus kasutada lubatud toidulisandite loetelu (näidatud ka kasutusotstarve) ning ohtlike kemikaalide künniskogused ja ohtlikkustegurid. Kuna sõnaraamatus on nii eesti kui ka vene terminite registrid, on see kasutatav eesti-inglise, eesti-vene, vene-eesti ja vene-inglise sõnastikuna.

See põhjalik ja palju uusi termineid sisaldav sõnaraamat on mõeldud kasutamiseks kõrg- ja keskkoolide õppejõududele, üliõpilastele, teadureile, rakenduskeemikuile, toimetus- ja patenditöötajaile, tarbijaeeskirjade koostajaile jpt.

"Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamatut" on soodsaima hinnaga - 290 EEK võimalik osta Eesti Entsüklopeediakirjastuse raamatupoest A & O Tallinnas, Mustamäe tee 5. Oleme avatud E-R 10-18, L 10-16. Raamatut saab osta ka arvega (hulgihind 258.60 + käibemaks 5 %), info tel (2) 6259 541, müügisekretär Sirje Krau.

Aili Visnapuu
Eesti Entsüklopeediakirjastus
reklaamijuht