PAUL PLAKK 90

Tänavu 15. juulil tähistas seda oma aukartustäratavat juubelisünnipäeva Tallinn Tehnikaülikooli kauaaegne õppejõud, elektroonik, dotsent, tehnikakandidaat, praegune pensionär Paul Plakk.

Mees on pärit Põlvamaalt; 1930. aastal lõpetas Tartu Tehnikagümnaasiumi; 63 aastat tagasi, 1936. aastal, kui vastloodud Tallinna Tehnikaülikool võttis vastu oma esimesi üliõpilasi, sidus ta oma elu TTÜ-ga. Alatiseks.

Kuni 1941. aastani oli ta TTÜ mehaanikaosakonna elektrotehnika haru üliõpilane. 1940. aastal, üliõpilasena, kirjutas Paul Plakk auhinnatöö teemal "Pöörisvooludest elektrotehnikas", mis oli esimeseks TTÜ-s tehtud elektrialaseks uurimistööks.

Peale TTÜ lõpetamist 1941. a jäi Paul Plakk samasse tööle õppejõuna, algul assistendina füüsikalise keemia ja füüsika laboratooriumides ning elektrotehnika kateedris, seejärel dotsendi kohusetäitjana elekterside kateedris. Noil aastail kujunes temast tunnustatud spetsialist elektroonika ja mitteelektriliste suuruste mõõtmiste alal.

1952. aastal kaitses Paul Plakk tehnikakandidaadi väitekirja teemal "Freesturba niiskuse määramine elektrilisel teel". Järgnes dotsendi kutse saamine, viisteist aastat tööd kateedrijuhatajana: 1953-1962 teoreetilise ja üldise elektrotehnika ning seejärel 1963-1968 tööstuselektroonika kateedris. Tööstuselektroonika (hiljem elektroonika) kateedri avamine 1962. aastal ning tööstuselektroonika eriala üliõpilaste õpetamine alates 1963. aastast sai TTÜ-s (tolleaegse nimega Tallinna Polütehnilises Instituudis) teoks tänu just Paul Plaki järjekindlatele pingutustele.

Aastatel 1968-1983 töötas Paul Plakk elektroonika kateedri dotsendina. Edasi kuni aastani 1987 jätkas ta samas veel vanemteadurina, edasi kuni tänaseni on ta pidanud pensionipõlve. Seejuures kaotamata huvi TTÜ tegevuse, elektroonika arengu ning mitmete komplitseeritud füüsikaliste probleemide vastu, nagu näiteks elektriline kaksikkiht elektrolüütides. Selles aitavad teda ta kolm last, kaks poega ja tütar, kes kõik on saanud elektroonika-alase hariduse ning ka tegutsevad elektroonika või sellega lähedalt seotud aladel.

Neljakümne kolme TTÜ-s õppejõuna töötatud aasta jooksul õppisid Paul Plaki käe all elektroonikat peaaegu kõik TTÜ elektrotehniliste ainete praegused õppejõud. Lisaks tuhanded elektrotehnika, elektroonika, side jt. erialade insenerid, kes on hariduse saanud TTÜ-s aastatel 1941 kuni 1983. Juubilar Paul Plaki silme all ja tema aktiivsel osavõtul toimus elektri ja elektroonika võidukäik TTÜ-s. Kunagisest mehaanikaosakonna elektrotehnika harust on tänaseks saanud 6 elektrotehnilist, elektroonset, infotehnilist jmt. õppesuunda kolmes eraldi teaduskonnas.

Juubilar on andnud kaaluka panuse ka teadusesse ja tehnikasse. Tema poolt loodud niiskusemõõtjad tõid talle Nõukogude Eesti preemia 1950. aastal ja tehnikakandidaadi kraadi 1952. aastal. Hiljem on juubilar loonud originaalseid elektronmõõteriistu, tema mõõtemeetodeid on ära märgitud medalitega NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel.

Tema teadusliku töö temaatika on olnud äärmiselt lai: mitteelektriliste suuruste mõõtmise küsimused, juba nimetatud elektrilise kaksikkihi probleemid, lairibavõimendid jne. Ta on mitme erialase käsiraamatu ja õppevahendi autor, on avaldanud trükis 30 teaduslikku tööd. Ta on juhendanud aspirante, koostanud ja lugenud aastate jooksul paljusid alustrajavaid erialalisi õppekursusi.

Õppe ja teadustöös paistis dotsent Paul Plakk alati silma loomingulise lähenemisviisi, läbimõeldud metoodika ning ausa nõudlikkuse poolest. Ta on alati pälvinud oma õpilaste ja kolleegide siira lugupidamise.

Juubilar Paul Plaki poolt loodud tööstuselektroonika kateeder elab, loob ja õitseb elektroonikainstituudi nime all.

Aitäh Sulle, Paul Plakk, selle kõige eest, mida Sa meile andsid ja mida käima lükkasid! Soovime Sulle tervist ja pikka-pikka iga ning rõõmu elektroonika ja mitteelektriliste suuruste mõõtetehnika fantastilisest arengust eeloleval XXI sajandil!

Kolleegid ja õpilased