Menüü
· Viimane number
· A&A konverentsi slaidid
· Küberturve
· Tudengitelt
· E-õpe
· Videomaterjalid
· Avalikud loengud
· Ilmunud numbrid
· Magistrirubriik
· Teemad
· Otsi
· Tellimine
· Küsitlused
· Soovita meid
· Tagasiside
· Top 10
· Statistika
· Toimetuskolleegium

Logi sisse
Kasutajanimi

Parool

Registreeri kasutajaks
Unustasid parooli?

Eessõna | Ajakirjas A&A ilmunud artiklid | Muud materjalidEessõna - Küberturbe magistriõppest (P.Leis)Mõned pealkirjad „Eesti Päevalehest”: 

  • USA toetab Eesti küberkaitsekeskust 
  • NATO: Eesti on juhtriik küberkaitse küsimustes 
  • Küberkaitsekeskuse töös soovib osaleda seitse välisriiki 
  • Küberkaitsekeskusega võib Eesti välja murda üheteemariigi mainest 


On tore, et NATO toetab Eesti küberkaitsekeskuse rajamist. Küberkaitsekeskus vajab haritud, kompetentseid spetsialiste, „kübersõdalasi”. Akadeemik Enn Tõugu eestvedamisel ongi teoks saamas „rahvusliku küberturbekaadri ettevalmistamise magistriõpe”. 

Anname sõna Enn Tõugule: 

Eestis on kujunenud olukord, kus on olemas hea küberturbe kompetents, kuid see on vaid väga väheste, selle alaga vahetult kokku puutunud inimeste käes. Küberturbealase kompetentsi kiireks levitamiseks on otstarbekas võimalikult kiiresti kõrgkoolides sisse magistriõppesse tuua  valikained mahus 22 ainepunkti. Nähes ülikoolides ette peatset üleminekut rahvusvaheliselt võrreldavat õpet tagavale Euroopa süsteemile ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), on otstarbekas küberturbe magistriõpe korraldada juba ECTS-süsteemi sisupõhise õppemoodulina, mis annaks magistrantidele erialase pädevuse küberturbe vallas. Antud moodul tuleks koostada selliselt, et see annaks ka infoturbe sertifitseeritud spetsialisti (Certified Information Systems Security Professional — CISSP) teadmised. Selle mooduli läbinud õppurile saaks sel juhul sõltumata magistriõppe täismahus sooritamisest väljastada vastava väärtusega Eesti sertifikaadi. Küberturbe mooduli iseloomustus on järgmine. Mooduli eesmärgiks on anda magistrantidele küberturbe alased ajakohased teadmised ja oskused. Mooduli läbimisel omandab magistrant teadmised küberturbe aluste ja korralduse kohta, küberturbe teostamise oskused ning võime tegutseda rünnete olukordades. Korraldus: ülikoolidevahelise õppetööna, kaasates õppetegevusse õppejõude eelkõige Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Osa praktilise iseloomuga õppeaineid suudavad õpetada vaid kogenud praktikud CERT-st, SEB Eesti Ühispangast, Hansapangast ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Side ja Infosüsteemide Väljaõppe ja Arenduskeskusest (SIVAK-st). Õppeaeg: 2007/2008 õppeaasta kevadsemester ja 2008/2009 aasta sügissemester. 

Küberkaitse moodul sobib TTÜ informaatika ning arvuti ja süsteemitehnika eriala magistrantidele, aga ka teiste ülikoolide vastavate erialade magistrantidele. 

Õpetatavad ained ja põhiõppejõud 

Küberturbe põhialused 

2 ap 

Paul Leis (SEB Eesti Ühispank) 

Internert ja andmeside 

2 ap 

Tanel Tammet (TTÜ) 

Arvutite ja võrkude administreerimine 

2 ap 

Marko Kääramees (TTÜ) 

Krüptograafia alused 

2 ap 

Ahto Buldas (TTÜ, TÜ) 

Küberturbe õigusliku aspektid 

2 ap 

Eneken Tikk (Justiitsministeerium, TÜ) 

Kurivara ja selle analüüs 

2 ap 

Hillar Aarelaid (CERT Eesti),
Toomas Lepik (CERT Eesti) 

Infosüsteemide ründed ja kaitse 

3 ap 

Jaan Priisalu (Hansapank),
Rain Ottis (SIVAK) 

Võrguturve ja monitooring 

2 ap 

Risto Vaarandi (SEB Eesti Ühispank) 

Küberturbe korraldus 

2 ap 

Jüri Kivimaa (NATO Küberkaitse
Kompetentsikeskus) 

Simuleerimine ja praktiline töö 

2 ap 

Andres Ojamaa (TTÜ Küberneetika Instituut) 

Nagu näitab lisatud tabel, on mooduli sisu huvitav ja õppejõud tuntud asjatundjad. Õppeainete sisu on ühiselt läbi arutatud, ja seetõttu saab õppetöö tõepoolest alata juba 2008. a. kevadsemestril. 

Õpetatavad ained jagunevad kahte gruppi: 

  • küberturbe tehnoloogia (Internet ja andmeside, arvutite ja võrkude administreerimine, krüptograafia alused,  kurivara ja selle analüüs, infosüsteemide ründed ja kaitse, võrguturve ja monitooring, simuleerimine ja praktiline töö)  
  • küberturbe korraldus (küberturbe põhialused,  küberturbe õiguslikud aspektid, küberturbe korraldus).  

Ehk pisut teisiti: edukaks küberturbeks on vaja mitmesuguse ettevalmistusega sõdalasi: nii küberturbe spetsialiste kui ka küberturbe juhte. 

Lõpetuseks: ootame õppijaid küberturbe magistriõppesse ja – ettevõtetelt/organisatsioonidelt toetust küberturbe magistriõppe läbiviimisel – näiteks raha.  

Kyberturve ©


All logos and trademarks in the site are property of their respective owner(s). Comments are property of their posters, all the rest © 2003 by A&A
A&A elektrooniline väljaanne on valminud IT Kolledži toetusel.
Sait kasutab PHP-Nuke mootorit © 2002. Kõik õigused reserveeritud. PHP-Nuke on GNU/GPL litsensiga tasuta levitatav tarkvara.
Lehe loomiseks kulus: 0.126 sekundit